Finsterwolde


Opening toren Finsterwolde

Opening toren Finsterwolde

Doorkijk

Doorkijk

Finsterwolde

Dat het dorp gesticht zou zijn tussen 1375 en 1390 berust op een misverstand. Finsterwolde is een veenontginningsnederzetting en is mogelijk gesticht aan het begin van de dertiende eeuw. In een verdrag met het jaartal 1391 wordt 'Finsterwolda' genoemd, samen met 'Oostfinsterwolda'. In een gelijkduidend verdrag met het jaartal 1420 worden beide plaatsen 'Ffinsterwolde' en 'Oistfinsterwolde' genoemd. Beide plaatsen waren aan het eind van de vijftiende eeuw zelfstandige kerspelen en worden als zodanig genoemd in een lijst van kerspelen van het bisdom Münster in het Oldambt. De benamingen in deze lijst zijn waarschijnlijk ouder. Oost-Finsterwolde wordt in deze lijst 'Astwinserwalda' en Finsterwolde 'Westwinserwalda' genoemd. Resten van de verdwenen St.-Nicolaaskerk van Oost- Finsterwolde werden gevonden tussen Ganzedijk en Veenhuizen. Veenhuizen is de nieuwe benaming van het verplaatste dorp Oost-Finsterwolde. Deze verplaatsing vond plaats naar aanleiding van veenontginning.

Tussen 1454 en het begin van de eerste Dollardoverstromingen in de zestiende eeuw lag tussen Palmaer en Finsterwolde een lange zeedijk. In Goldhoorn stond een klooster van de Commanderij van de Johannieter Orde. Het klooster van Palmaer bezat in Finsterwolde een voorwerk (kloosterboerderij). Ten zuiden van de kerspelen Finsterwolde en Oost- Finsterwolde lag de grens tussen het Oldambt en Reiderland en tevens tussen de bisdommen Münster en Osnabrück. Deze grens werd gevormd door het riviertje de Tjamme, een in de middeleeuwen reeds gerecht stroompje.

De huidige Nederlandse Hervormde kerk van Finsterwolde is gezien de romano-gotische bouwstijl waarschijnlijk aan het einde van de dertiende eeuw gebouwd 


twitter youtube instagram facebook