Hornhuizen


Hornhuizen jaren '50

Hornhuizen jaren '50

Uitzicht vanaf de toren

Uitzicht vanaf de toren

Winters Hornhuizen

Winters Hornhuizen

Feddema's plas

Feddema's plas

DE KERK VAN HORNHUIZEN

In een uithoek van de provincie Groningen, vlakbij de zee, ligt het dorpje Hornhuizen. De bewoning begon hier waarschijnlijk al ruim duizend jaar geleden. Het Groningse woord hörn betekent hoek. Op oude kaarten staat het echter nogal eens aangeduid als Hoornhuizen; reden voor etymologen om een verband te vermoeden met de naam van de streek "De Houw". Volgens de oude kroniek van Emo en Menko brandde de kerk in 1247 af. Het kort daarop herbouwde schip werd in 1850 vervangen. Er is op de oude fundamenten gebouwd. De toren stamt uit de vijftiende eeuw. In 1814 stortten de bovenste geledingen in en er kwam en "tentdak" dat na 4 jaar werd bekroond met een koepeltje. Een decennium later installeerde men de torenklok van Ranum. Het bovenste torendeel is bestreken met "Grunnegs gold", hardgeel dat op bladgoud moet lijken. Vanuit het koepeltje kunt u als bezoeker genieten van een prachtig uitzicht over landschap en 't Wad. In het kerkgebouw vallen een koperen grafdek van Allert Tammynghe uit 1498 en een gebeeldhouwde zerk voor Julius van Meckema 1638 en zijn vrouw Lucia van Deekema 1652 op. Om de kerk heerst de rust van eeuwen her. De stilte om het Nederlands Hervormde kerkje wordt slechts af en toe verstoord door het heftige geweld van een F-16. De omliggende gronden vertonen littekens van een woelig verleden, de kolken van de Kerstvloed van 1717 en de sporen van oeroude kwelderwallen.


twitter youtube instagram facebook