Hornhuizen meer


Kroonluchter van Studio Job

Kroonluchter van Studio Job

Hornhuizen meer

De kwelderwal waarop Hornhuizen ligt ontstond in de 9e of 10e eeuw. Bewoning volgde en niet lang daarna ontstond een langgerekte nederzetting die niet werd opgehoogd tot wierde. Door de vorming van de kwelderrug Kloosterburen-Hornhuizen werd de monding van de Hunze afgesloten en zocht het water een andere weg, ongeveer de huidige. Hierdoor werd de Marne een tijdlang vrijwel geheel door water omgeven. De eerste bedijkingen, geleid door kloosterlingen, vonden plaats tussen 1000 en 1200. In de kroniek van klooster Bloemhof wordt Hornhuizen voor het eerst genoemd bij de naam Howerahusum, wat zoveel betekent als: huizen van de bewoners van de houw (= hofstede).

Hornhuizen had een kerk die in 1247 door brand verloren ging. Aldus een schrijven van abt Menko. De bisschop van Mùˆnster eiste schadevergoeding: honderd Munsterse munten. De kerk werd herbouwd in romaanse of romano-gotische stijl. De bovenkant van de bouwvallige, laatgotische toren is gesneuveld in 1815 en werd in het jaar 1818 tot op hoogte van de kerk afgebroken. Enkele jaren later werd hij van een nieuwe kap en gekleurde spits voorzien. Tegen de westzijde bevinden zich twee zware steunberen die de toren vanaf de bouw steunen: de toenmalige bouwers twijfelden aan de stevigheid van de toren.

De huidige driezijdig gesloten zaalkerk uit 1850 is de neogotische vervanger van de oude kerk. In de kerk herinnert een grafzerk van Allert Tamminga uit 1498, en de herenbank aan de in 1802 afgebroken Tammingaborg.

Kerk en toren kwamen in 1978 in bezit van de Stichting Oude Groninger Kerken en werden in twee fasen gerestaureerd. In 1989 werden torenbekroning, dak en muurwerk hersteld en in 1996 volgden het in- en exterieur van kerk en toren. Het kerkgebouw heeft na de restauratie de bestemming van dorpshuis gekregen. De toren, waarvan de lantaarn de oude kleurstelling terugkreeg, fungeert nu weer als baken voor de schippers op het Wad, een functie die de torens aan deze kust eeuwen hebben gehad. 


twitter youtube instagram facebook