Nieuw-Beerta


Kerk Nieuw Beerta met plaatsnaam bord

Kerk Nieuw Beerta met plaatsnaam bord

Achterkant kerk

Achterkant kerk

Picknick plaats met uitzicht over de graanvelden

Picknick plaats met uitzicht over de graanvelden

Picknick plaats met de windroos

Picknick plaats met de windroos

Uitzicht over de graanvelden

Uitzicht over de graanvelden

Windroos met het symbool "Graan"

Windroos met het symbool

Een familie die geniet van het mooie uitzicht

Een familie die geniet van het mooie uitzicht

De Waterstaatskerk van Nieuw-Beerta

Ingang naar de hamer en sikkellaan vanaf de weg tussen Beerta en Nieuw-Beerta, een merkteken van de historische aanhang van het communisme in deze streek.Nieuw-Beerta is ontstaan in de zeventiende eeuw nadat de Skanskerdijk werd aangelegd en de streek vanuit Beerta werd ingepolderd. In 1665 werd het een eigen kerkelijke gemeente. De eerste kerk is in de zeventiende eeuw afgebroken. De huidige kerk dateert uit 1856.

Het dorp

Nieuw-Beerta (Gronings: De Hörn) is een dorp in de gemeente Oldambt van de Nederlandse provincie Groningen. Het dorp telt volgens gegevens van het CBS 130 inwoners (2008). Het dorp ligt ten noord-oosten van Beerta, ten westen van Bad Nieuweschans. Het is een langgerekt streekdorp met kapitale boerderijen. In de dorpskern staan de arbeiderswoningen. Het dorp is beschermd dorpsgezicht. De bloeitijd van het dorp ligt in de midden van de negentiende eeuw. De fraaiste boerderijen dateren uit die periode. Vanaf het eind van de negentiende eeuw treedt het verval in, in eerste instantie gaat dat gepaard met een felle strijd tussen landarbeiders en boeren. Het socialisme en later het communisme heeft een grote aantrekkingskracht op de landarbeiders. De Hamer en Sikkellaan, die loopt ten westen van Nieuw-Beerta naar Kostverloren, is een van de bekendste herinneringen aan deze tijd. De voortgaande mechanisatie zorgt echter uiteindelijk voor een grote uitstoot van personeel in de landbouw. Omdat het dorp geen alternatieven biedt trekt een groot deel van de arbeiders weg uit de streek.

Picknickplaats met uitzicht

Op 1 juni is door Landmerken een picknickplaats neergezet in Nieuw Beerta met een mooi uitzicht over de graanvelden van het Oldambt. Het tafelblad heeft een windroos met symbolen . De plek geeft een mooi uitzicht over de velden of het dorp  Nieuw Beerta. De twee wandelaars uit Noord-Brabant, die het Wad en Wierdenpad lopen , hebben er als eerste gebruik van gemaakt. Ze vonden het uitzicht super. Ze lopen van Nieuweschans naar Termunten.Helaas regende het wat.


twitter youtube instagram facebook