Nieuw Beerta


kerk in zomertooi

kerk in zomertooi

Graan Oost Groningen

Graan  Oost Groningen

Nieuw Beerta

In 1509 stond bijna het gehele Woldambt onder water. Het water was zo ver opgerukt, dat de kerk van Beerta verplaatst moest worden. Na 1509 begon men het land, dat inmiddels voorzien was van een laag vruchtbare zeeklei weer in te polderen.
In de 17e eeuw was de bevolking van de Beertster Hamrik zo toegenomen, dat er een

eigen kerkelijke gemeente gevormd kon worden. De grond was mogelijk nog
niet goed ingeklonken want het eerste kerkgebouw uit 1665/6 moest al in 1689
worden afgebroken. Tot overmaat van ramp brak de pest uit. In het midden van
de 19e eeuw was men echter niet meer tevreden over het gebouw. In 1856
bouwde de architect en aannemer E. van der Voort uit Winschoten een nieuwe
kerk. Voor deze nieuwbouw gold nog het Koninklijk Besluit van 1824, dat
de toestemming van de koning gebood en ingenieurs van Waterstaat van Rijk
en provincie toezicht hielden op de technische uitvoering van de gebouwen en
soms ook op het ontwerp. De veelal neoclassicistische
kerken uit deze periode worden met een verwarrende naam wel
Waterstaatskerken genoemd. .
Een marmeren gedenksteen in de kerk herinnert aan dominee
Ader, die hier sinds 1938 predikant was, maar wegens zijn verzetswerk tijdens
de Tweede Wereldoorlog in 1944 in Veenendaal werd doodgeschoten.
De bloeitijd van het dorp ligt in de midden van de negentiende eeuw. De fraaiste boerderijen dateren uit die periode. Vanaf het eind van de negentiende eeuw treed het verval in, in eerste instantie gaat dat gepaard met een felle strijd tussen landarbeiders en boeren. Het socialisme en later het communisme heeft een grote aantrekkingskracht op de landarbeiders. De voortgaande mechanisatie zorgt echter uiteindelijk voor een grote uitstoot van personeel in de landbouw. Omdat het dorp geen alternatieven biedt trekt een groot deel van de arbeiders weg uit de streek 


twitter youtube instagram facebook