Oldenzijl/Oosternieland


Oldenzijl

Oldenzijl

Oosternieland

Oosternieland

Oldenzijl

Het dorpje dankt zijn naam aan een oude sluis in een vroegere zeedijk. In het dorp, op een gedeeltelijk afgegraven wierde staat de romaanse Nicolaaskerk, een kerkje uit het begin van de dertiende eeuw, oorspronkelijk gewijd aan Sint-Nicolaas. Het is een eenbeukig kerkje met een halfronde, inspringende absis. Met name deze laatste geldt als een van de hoogtepunten van de romaanse bouwkunst in de provincie Groningen. Bij het kerkje heeft oorspronkelijk een vrijstaande toren gestaan, maar die is in de negentiende eeuw afgebroken. Voor meer informatie kunt u op deze link klikken.

Oosternieland

Het dorp is ontstaan aan een dijk in de voormalige Fivelboezem. De Fivel verzandde in de loop der tijden steeds meer. Uiteindelijk werd het restant door de dijk waaraan het dorp ligt afgedamd. Oosternieland heeft een kerkje uit de dertiende eeuw. Oorspronkelijk was het gewijd aan Sint- Nicolaas. Tijdens de Beeldenstorm werd de kerk van Oosternieland hard geraakt. De landadel, c.q. de familie Starkenborgh gaf opdracht om de waardevolle bezittingen van de kerk te vernietigen. Zo werd de kerk geplunderd door haar eigen collator Claes van Starkenborgh. ‘Noblesse oblige', nietwaar? Het kerkje staat op een verhoging en wordt omgeven door een kerkhof. Kerk en kerkhof zijn beiden eigendom van de Stichting Oude Groninger Kerken.


twitter youtube instagram facebook